THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG SỐ 691- THÁNG 03 NĂM 2018

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

 

 STT

 HẠNG MỤC

 Tên xí nghiệp

 Công ty ST Sewing

 Địa điểm làm việc

 Tỉnh Toyama – Nhật Bản

 Ngành nghề

 May rèm

 Điều kiện tuyển dụng

 

 

 Độ tuổi:

 

 Tiêu chuẩn:

 

 Số lượng TTS cần tuyển: 4 người N

 

 

 

 Từ 18 – 32 tuổi

 

 TAY NGHỀ MAY

 Không xăm trổ, mù màu

  Tốt nghiệp THPT

 Chăm chỉ, cẩn thận, đạo đức tốt

 Có khả năng học tiếng Nhật tốt

 Tiếp nhận : 2 người N

Hình thức tuyển dụng

Phỏng vấn trực tiếp

Lương cơ bản:

Lương cơ bản: 128.000 yên/tháng

Lương trao tay trên: 110.000 yên/tháng

Trợ cấp tháng đầu

50.000 yên Nhật

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm việc làm

Được tính theo luật lao động Nhật Bản

Thời gian tuyển

12 - 15/03/2018

Thời gian xuất cảnh

Dự kiến tháng 09/2018

THỰC HIỆN

Công việc

Thời  hạn hoàn thành

Bộ phận chịu trách nhiệm

Cung cấp Form, danh sách ứng viên

Liên tục

Khách hàng, Phòng thị trường

CHỐT FORM

08/03/2018

Phòng thị trường

TẬP TRUNG

08/03/2018

Phòng nghiệp vụ

Căn dặn ứng viên trước khi thi tuyển

5 ngày trước thi

Phòng nghiệp vụ, phòng đào tạo

P/s: Các bạn lên đăng ký dự thi nhớ mang theo CMTND và Bằng tốt nghiệp PTTH (Bản gốc)

 

Hotline: 0961.636.606 & 0978.332.823