THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG SỐ 663- THÁNG 02 NĂM 2018

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

 

 STT

 HẠNG MỤC

 Tên xí nghiệp

 Công ty CP Xây dựng FUJIMOTO

 Địa điểm làm việc

 Tỉnh HOKKAIDO – Nhật Bản

 Ngành nghề

 Mộc công xưởng

 Điều kiện tuyển dụng

 

 

 Độ tuổi:

 

 Tiêu chuẩn:

  

 Số lượng TTS cần tuyển: 6 người Nam

 

 

 Từ 18 – 35 tuổi

 

 Cao 160~180cm

 Thuận tay phải

 Ưu tiên có kinh nghiệm làm mộc

 Sức khỏe tốt

 Không xăm trổ, mù màu

 Tốt nghiệp THPT

 Chăm chỉ, cẩn thận, đạo đức tốt

 Có khả năng học tiếng Nhật tốt

Tiếp nhận : 2 người Nam

Hình thức tuyển dụng

Phỏng vấn trực tiếp

Lương cơ bản:

Lương theo giờ: 810 yên/ giờ

Lương trao tay: 106.839 yên/tháng (chưa làm thêm)

Khoảng 20 giờ làm thêm/ tháng

Llương trao tay cả làm thêm (hiện nay): 125.000 yên / tháng

Trợ cấp tháng đầu

50.000 yên Nhật

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm việc làm

Được tính theo luật lao động Nhật Bản

Thời gian tuyển

10h - 06/02/2018

Thời gian xuất cảnh

Dự kiến tháng 7/2018

THỰC HIỆN

Công việc

Thời  hạn hoàn thành

Bộ phận chịu trách nhiệm

Cung cấp Form, danh sách ứng viên

Liên tục

Khách hàng, Phòng thị trường

CHỐT FORM

03/02/2018

Phòng thị trường

TẬP TRUNG

8h - 03/02/2018

Phòng nghiệp vụ

Căn dặn ứng viên trước khi thi tuyển

3 ngày trước thi

Phòng nghiệp vụ, phòng đào tạo

Hotline: 0961.636.606 & 0978.332.823

http://laodongnhatban.org/